PROGRESSIVE EDUCATION SOCIETY'S

MODERN COLLEGE OF ENGINEERING, PUNE

Approved by AICTE, Affiliated to Savitribai Phule Pune University

Recognized by the Govt. of Maharashtra   | Affiliated to Savitribai Phule Pune University   | NAAC Accredited With "A++" Grade   | NBA Accredited "Electronics and Telecommunication" Engineering UG programme   | NBA Accredited "Electrical Engineering" UG programme   |
Student Clubs

Philosophers Club

Virtual Guest Lecture on Scientific Publication – Need of Today’s World.
Date : Saturday, 27th February 2021, 12.00 PM - 01.30 PM Microsoft Teams

Session going with Microsoft Teams

" शोध अंतरीचा - वेध खऱ्या सुखाचा" - संत सेवा संघाचे संस्थापक अध्यक्ष परमपूज्य श्री संजय गुरुजी
Date : गुरुवार, २३ ऑगस्ट २०१८ ते शुक्रवार, २४ ऑगस्ट २०१८
Objectives :
 • १.संतविचारांचे महत्व तरुण पिढीला पटवून देणे.
 • २.व्यसनाधीनतेपासून तरुणांना लांब ठेवणे.
 • ३.प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करण्याकरिता सशक्त बनवणे.
Organizer :
 • फिलॉसॉफर्स क्लब
Summary report : फिलॉसॉफर्स क्लब च्या वतीने " शोध अंतरीचा - वेध खऱ्या सुखाचा" ह्या दोन दिवसांच्या व्याख्यान मालिकेचे आयोजन केलेले होते. पहिल्या दिवशी माणसाचा खरा धर्म हा माणुसकी असून आपल्याला अवगत धर्म ही एक उपासना पद्धती आहे. असे मत संत सेवा संघाचे संस्थापक अध्यक्ष परमपूज्य श्री संजय गुरुजी यांनी व्यक्त केले. भौतिक सुखात न अडकता आपल्याला आवश्यक एवढ्यातच समाधान मानणे. थोडक्यात काय तर आपली गरज कोठे संपते आणि कोठे चैन सुरु होते ह्याचे ज्ञान प्रत्येकास असणे जरुरी आहे. ह्या सर्व गोष्टीकरीता आपले मन ताब्यात असणे अतिशय गरजेचे आहे. आणि अशामुळॆच खऱ्या सुखाची अनुभूती येते.आपल्या कामात सचोटी, आपले स्वच्छ वर्तन, इतरांचा आदर आणि इतरांना व स्वतः ला प्रोत्साहित करणे हे क्रमप्राप्त आहे.
Guest Lecture on “ Vedic Science and Education ”
Date : Tuesday, 10th July 2018
Objectives :
 • To imbibe the salient features of Vedic tradition
 • To enable a graduate of a professional degree with tools needed for balance in personal , professional and societal responsibilities.
Resource Person –
 • By Dr. P.R. Mukund Professor ,Electrical Engineering Department ,R.I.T. Rochester , New York, U.S.A
Organizer : Philosophers Club & Debate Club
Summary report : Education was given in gurukula format in the past, where there was a personal relationship of mentor and intern, between the guru and shishya. This method of education not only provided a role model for the student, but allowed the guru to personalize education for each student. The present educational system has morphed more into training for performing tasks that are marketable. While practicality in learning is needed, it is also necessary to imbibe the salient points from the Vedic tradition, within the constraints of present needs, to enable a graduate of a professional degree with tools needed for balance in personal, professional and societal responsibilities. This workshop gives specific tools to the participant to achieve this balance. The workshop was broken into four modules. The first module was focused on becoming acquainted with the Vedic perspective on knowledge, learning and balance in life. Success, as perceived by Vedic wisdom will also be presented. The second module will be focusing on shravaNa, the Vedic methodology for absorption of what is heard. This is a very critical skill that students can apply in everyday classroom. The third module will be an exercise in contemplation, called manana in the past. The current education system does not focus in this important aspect of learning.
"स्वामीजींच्या स्वप्नातील युवक "
Date : बुधवार, ९ जानेवारी २०१९
Objectives :
 • तरुणांसमोरील आव्हाने स्पष्ट करणे.
 • ज्ञानयोग आणि कर्मयोग स्पष्ट करणे.
 • स्वदेशाबद्दल वाटणारा अभिमान वाढीस लावणे.
Resource Person –
 • फिलॉसॉफर्स क्लब
Organizer :
 • फिलॉसॉफर्स क्लब & “वक्तृत्व प्रबोधिनी”- The Debate Club
Summary report : १२ जानेवारी हा दिवस स्वामी विवेकानन्द यांच्या जयन्ती निमित्त युवक दिन म्हणून साजरा केला जातो. त्याचे अवचित्य साधून फिलॉसॉफर्स क्लब च्या वतीने प्रा. अशोक दास ह्याचे " स्वामीजींच्या स्वप्नातील युवक " ह्या विषयावर व्याख्यान आयोजित केलेले होते. दास सरांनी स्वामीजींच्या लहानपणापासून ते त्यांच्या भारत भ्रमणातील आठवणी आणि सरते शेवटी शिकागो येथील जग जिंकलॆलया त्या भाषणाचे अनुभव कथन केले. त्यातूनच त्यांनी स्वामीजींना अभिप्रेत असणारा भारत आणि भारतातील युवक स्पष्टपणे मांडला, विवेकानंदांच्या ज्ञानयोग आणि कर्मयोग याचा सुवर्णमध्य तरुणांनी कसा साधावा याचे नेमके विवेचन दास सरांनी केले
Philosophers Club
“A way with words”

Introduction :

The club is established in academic year 2015-16. The Philosophers introduced by MCOE gives ample importance to the club activities for nurturing the personality of the students.

The Philosophers club is inaugurated with the following objectives.

 • To make the students aware about the importance of being a responsible citizen through great ideologies.
 • To create sense of ethical behavior as a human being.
 • To gain experience for lifelong learning through philosophies and its teaching.
 • To encourage the students skills for creative writing and expression.